I Bodø den 22 november vil det i regi av Norges Kvinne- og familieforbund bli holdt åpne møter under parolen SE MEG – HØR MEG. Temaet: Kvinner og barn i konflikt.

Åpent møte i Bodø