I forslaget til statsbudsjett kuttes tilskuddet til opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner med 40 millioner.

Dette gjelder også våre lokale og sentrale kurs!

Signer oppropet fra Voksenopplæringsforbundet!