Avisinnlegg frå kretsleiar i Nord-Trøndelag, Anne M. Eggestøl

Draumen om det gode liv:   Leve langsomt og enkelt.   Duft av heimelaga kortreist økologisk og trygg mat som er produsert av bønder på Nordlandsvilkår og laga av far i sjølstendig opptjent foreldrepermisjon  og med  kontantstøtte,  som siv ut av kjøkkenvindauge i eit levande bumiljø der glade barn hoppar og sprett i trygge oppvekstvilkår med nabokjerringa til Gro som nærmaste nabo.  Foreldre som har tid til den gode samtalen med barna og ungdommen rundt middagsbordet.  Eldrebølgen vi kan ri på og hente ressurser ut av.  Her  finst det ingen stress- eller effektivitetskarusell.

I denne draumen er det ingen helsekøar, ingen atferdsproblem i skulen, kanskje ingen kriminalitet, ingen sprengte mapper hjå barnevernet.