Heretter vil du få utbetalt bostøtten hver måned. Det skjer fra og med mai i år. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg mener dette er mer tilpasset mottakernes behov og vil gjøre det lettere å styre økonomien i forhold til utgiftene.

– Månedlig utbetaling av bostøtte er mer tilpasset mottakernes behov, blant annet fordi husleien som regel forfaller månedlig, sier statsråden.

Bedre samordning
Hun mener det også vil lette kommunenes samordning med kommunale bostøtteordninger og sosialhjelp. Bostøtten utbetales etterskudd hver måned.

– For å redusere de midlertidige likviditetsproblemene enkelte av mottakerne vil kunne få, vil utbetalingene gradvis tilpasses det nye systemet frem mot nyttår, for deretter å bli utbetalt hver måned, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. 

Meld inntektsøkninger
Bostøttemottakerne har fra og med 2004 plikt til å melde fra om inntektsøkninger på over 10 000 kroner årlig. I dag blir ligningsdata fra to år tilbake brukt ved behandling av søknadene.

Søkere som har hatt stor inntektsnedgang vil fortsatt ha anledning til å søke om å få lagt dagens inntekt til grunn ved behandling av bostøttesøknaden.

Husbanken har informert alle bostøttemottakere om endringen. I tillegg er det laget og gitt informasjon til kommunenes bostøttekontorer, regionkontorene og på Husbankens nettside.

For mer informasjon: http://www.husbanken.no/

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet