Det er blitt mindre forskjeller i foreldrebetalingen mellom private og kommunale barnehager. Gjennomsnittlig maksimumssats i kommunale barnehager var om lag 2 900 kroner per januar 2004, mens minimumssatsen var rundt 1 450 kroner. Foreldrebetalingen i private barnehager var i snitt i underkant av 2 850 kroner, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

1. mai i år var forskriften om foreldrebetaling i barnehager en realitet. Foreldrebetalingen skal fra 1. mai ikke settes høyere enn 2 750 kroner per måned for et ordinært heldagstilbud.

Gjennomsnittlig maksimumssats over 3 år med heldagsplass i kommunal barnehage, var om lag 2 900 kroner per januar 2004.

Store variasjoner
Maksimumssatsen varierer fra 2 000 kroner til 4 635 kroner blant kommunene i utvalget. Gjennomsnittlig minimumssats i kommunale barnehager var rundt 1 450 kroner per januar 2004.

Foreldrebetalingen for husholdninger med årsinntekt på 250 000 kroner var i snitt i overkant av 2 350 kroner, mens for husholdninger med inntekt på 500 000 kroner lå månedssatsen på om lag 2 800 kroner.

Nedgang på 15 prosent
Foreldrebetalingen for de to inntektsnivåene samt minimums- og maksimumssatsen er redusert med mellom 1,0 og 2,4 prosent fra august 2003.

I løpet av det siste året har foreldrebetalingen falt med mellom 7,0 og 9,5 prosent. Foreldrebetalingen i private barnehager var i snitt i underkant av 2 850 kroner per januar 2004.

Dette er en reduksjon på hele 15,0 prosent fra januar 2003. Gjennomsnittlig betalingssats i private barnehager ligger fremdeles over nivået i kommunale barnehager for husholdninger med årsinntekt på 500 000 kroner, men under maksimumssatsen, skriver SSB.

Årsbetaling
Forskjellen mellom kommunale og private barnehagesatser er dermed langt mindre enn tidligere. Gjennomsnittlig maksimum årsbetaling for husholdninger med ett barn i kommunal barnehage var om lag 32 600 kroner per januar 2004.

Dette er en reduksjon på 8,6 prosent fra januar i fjor. Årsbetalingen for ett barn i barnehage er foruten månedssats også avhengig av kostpenger og antall betalingsmåneder.

I henhold til forskriften om foreldrebetaling i barnehager skal årsbetalingen ikke overstige 30 250 kroner fra og med 1. mai 2004.

Søskenmoderasjon
Gjennomsnittlig maksimum årsbetaling for husholdninger med to barn i kommunal barnehage var i overkant av 54 000 kroner per januar 2004.

Dette er en nedgang på 5,5 prosent fra januar 2003. Årsbetalingen for to barn i barnehage er i tillegg til forholdene nevnt over, avhengig av søskenmoderasjon.

En mindre nedgang i årsbetalingen for husholdninger med to barn enn med ett barn i kommunal barnehage kan forklares med en nedgang i søskenmoderasjonen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå