Innvandrergutter sliter mer enn etnisk norske gutter, mens det ikke er forskjeller mellom jentene i de to kulturgruppene. Dette går frem av doktoravhandlingen til Brit Oppedal, skriver Folkehelseinstituttet.

Ifølge Oppedal har innvandrergutter mer depressive plager enn etnisk norske gutter. Blant innvandrerjentene har første generasjon mer psykiske plager på flere forskjellige symptomkategorier enn andre generasjon.

Blant guttene, derimot, er det andre generasjons ungdommer som er mest utsatt for psykiske problemer. Det er store forskjeller mellom de ulike etniske gruppene når det gjelder psykiske problemer.

Brit Oppedal disputerte 13. februar i år ved Universitetet i Oslo og har vært knyttet til Folkehelseinstituttet under arbeidet med sin doktoravhandling.

Komplekst bilde
Det er variasjoner i psykisk helse hos ungdom i et flerkulturelt samfunn, som er hovedtemaet i hennes doktorgradsavhandling. Hun har blant annet studert hvilke forhold som øker risikoen for, eller beskytter mot utvikling av psykiske problemer.

Avhandlingen avdekker et komplekst bilde av forskjeller i unge innvandreres psykisk helse. Avhandlingen bygger på data samlet inn ved hjelp av spørreskjema fra elever i 8., 9., og 10. klasse i Oslo.

Les mer om dette under doktordiputaser ved Universitetet i Oslo

Kilde: Folkehelseinstituttet