(Nett Kvinner & familie) Tidligere ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet, Petter Skarheim (41), er tilsatt som ny direktør i det nye Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektorat er opprettet og vil fra 15. juni i år få hovedansvaret for all kvalitetsutviklings og kvalitetsvurdering i skolen.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sier at opprettelsen av det nye Utdanningsdirektoratet skal gjøre norsk skole enda bedre:

-Utdanningsdirektoratet skal være en dynamo i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Samtidig er det skoleeierne og skolene selv som har hovedansvaret for at endring og utvikling skjer, sier Clemet.

200 ansatte
Det nye direktoratet for utvikling i grunnskole og videregående opplæring, får ca. 200 ansatte og inkluderer det nåværende Læringssenteret og Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped). 

Utdanningsdirektoratet overtar Læringssenterets funksjon og lokaler på Tøyen i Oslo og skal også ha embetsstyringen av fylkesmennenes utdanningsavdelinger.

Utdanningsdirektoratet skal blant annet ha ansvaret for å drive det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering (nettportalen Skoleporten.no og nasjonale prøver), kvalitetsutvikling, tilsyn og ha ulike forvaltningsoppgaver.

800.000 elever
Omkring 25 ansatte blir overflyttet fra Utdanningsdepartementet til Utdanningsdirektoratet ved opprettelsen.

-Det blir en stor utfordring å være en god premissgiver og støttespiller for alle landets skoleeiere, nesten 5000 skoler, 100.000 lærere og ikke minst 800.000 elever og lærlinger, sier den nytilsatte direktøren, Petter Skarheim, i en pressemelding fra Læringssenteret.

Ledet prosjektet
Petter Skarheim er 41 år og har vært ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet siden 1998, hvor han har ledet Avdeling for kompetanse og arbeidsliv.

I 1996/97 var han sekretariatsleder for utvalget som utredet Kompetansereformen og i 2002-2003 var han sekretariatsleder for Kvalitetsutvalget.

Fra høsten 2003 har han ledet prosjektet som har hatt ansvaret for å få Utdanningsdirektoratet etablert. 

Kvalitetsutvikling
Utdanningsdirektoratet er et utøvende kompetanse- og forvaltningsorgan underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet, med oppgaver av faglig og forvaltningsmessig art.

Direktoratet vil bestå av medarbeidere fra Læringssenteret, Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) og det vil overføres oppgaver og personell fra Utdanning- og forskningsdepartementet.

Hovedmålet for Utdanningsdirektoratet er å bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling av norsk grunnskole og videregående opplæring.

Kilde: Læringssenteret