2. nestleder i Norges Kvinne- og familieforbund, sykepleier, kommunepolitiker og journalist Bente Nygård døde i går kveld på Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Hun var bosatt i Nannestad i Akershus, gift med Mons Nygård og hadde tre barn og fem barnebarn. Hun ble 66 år gammel.

Av Wenche Solberg-Hansen

Nestlederen og politikeren Bente Nygård var en markert leder og samfunnsdebattant. Hun ble født i Danmark i 1937 og utdannet seg til sykepleier.

Hun var i mange år kommunestyrerepresentant for Venstre i Nannestad kommune. På 70-tallet ble hun engasjert i arbeidet til Norges Kvinne- og familieforbund, tidligere Norges Husmorforbund.

I oktober 2001 ble hun på Landsmøtet i Kristiansand valgt til 2. nestleder i forbundet. I nestledervervet fikk hun bruk for all den erfaring hun hadde tilegnet seg fra ulike posisjoner i forbundet.

En drivkraft
Bente Nygård var krestleder i Nordland, kretsstudieleder i Akershus, studieinstruktør i Øvre Buskerud, Oppland og Hedmark, leder av organisasjons-, inspirasjons- og “vil-tør-kan” kurs.

Hun var godt kjent i de fleste av landets kommuner, har hatt stands, idedugnader og møter med medlemmer. Det er ikke få lokallag hun har startet opp i regi av Norges Kvinne- og familieforbund.

Verv i sentralstyret og som kretsleder og senere landsstudieleder medførte plass i landsstyret i tilsammen 20 år!

Undervisning
Bente Nygård var med på store forandringer i forbundet de siste årene, fra aktivitetsprogrammer, medlemsundersøkelser, prosessen som førte til navneendring, flytting av administrasjonslokaler og innkjøp av web-programmer.

Hun var en engasjert og prinsippfast nestleder og en svært interessant bidragsyter til norsk kvinnepolitikk, familiepolitikk, forbrukerpolitikk og bistandspolitikk.

Nygård var en meget kompetent kursleder og jobbet aktivt for selvtillitstrening og voksenopplæring, skolering av tillitsvalgte og igangsettelse av studieringer i egen organisasjon.

Hun ønsket å videreutvikle organisasjonen og i å ta moderne medier i bruk som Internett. Hun bevilget store pengebeløp til reiser og kursing av tillitsvalgte og til ansatte. Inntekter av hennes diktsamling, Hulter til Bulter, ble i hovedsak gitt til forbundet.

Ildsjelpris
Var det noen som fortjente hedersbetegnelsen ildsjel, så var det Bente Nygård fra Nannestad i Akershus.

24. oktober i fjor ble hun hedret for sitt arbeid i flere ti-tallsår og mottok prisen Ildsjel på lagskonferansen til Akershus krets på Emma Hjort i Sandvika utenfor Oslo.

Det var forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund som delte ut hedersbevisningen, en skulptur i blått glass utformet av kunstneren Nico Widerberg og produsert av Hadeland Glassverk.

Ildsjelen ble lansert 21. mai i fjor av det Kongelige Selskap for Norges Vel. Flere tillitsvalgte i forbundet har mottatt prisen.

Primus motor
Bente Nygård var en primus motor i Norges Kvinne- og familieforbund. Hun satte i gang dugnadsinnsats helt utenom det vanlige og hadde en helt spesiell evne til å engasjere andre i arbeidet sitt.

Blant andre ba hun Den norske Forfatterforening og Norske Penn om å nominerere den unike svenske forfatteren Astrid Lindgren til Nobels litteraturpris.

I regi av Norges Kvinne- og familieforbund satte hun i gang en underskriftskampanje over hele landet.

5 000 mennesker skrev gladelig under på at Astrid Lindgren hadde betydd mye s leseglede, utvikling av språk og fantasi.

Hun fikk også forbundets nordiske søsterorganisasjoner til å foreslå litteraturnominasjonen i sine respektive land.

Bente Nygård var journalist i tidsskriftet til Norges Kvinne- og familieforbund, Kvinner & familie.

Hun representerte kontinuitet og hadde et enormt nettverk i inn og utland. Hun var styremedlem i Debio og vararepresentant i Studieforbundet Populus.