Dagens regjering stiller nå høye krav til utdanning av lærere i den norske skolen når det gjelder realfag.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) mener tiden er kommet til å stille kravene overfor kommuner og den enkelte skole når det gjelder mat- og helsefaget.

Man vet at kost og helses betydning for barn og unges læring også påvirker valg av mat som voksne.

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil 913 28 164