Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) åpnet sitt landsmøte fredag 21. oktober med over 100 deltagere.
Tema for landsmøtet er: Fremtiden – et felles ansvar.

Under åpningen av landsmøtet ble forbundets pris, Marie prisen delt ut. Prisen er oppkalt etter forbundets grunnlegger Marie Michelet. Prisen ble innstiftet i forbindelse med forbundets 100-års jubileum i 2015. Prisen kan i henhold til statuttene for prisen tildeles en person eller organisasjon/gruppe som har gjort en særlig innsats innenfor saker av stor betydning for kvinner og familier og i Marie Michelets ånd.

Marie Prisen 2016 er tildelt Bente Øien Hauge, Sogn og Fjordane.

Bente Øien Hauge får prisen for sin innsats for å bevare lokalsykehus og kampen for lokale fødetilbud.  Hennes store og frivillige engasjement har bidratt til å sette behovet for lokalsykehus og fødetilbud på dagsorden. Hun har klart å bevege folket til engasjement og satt disse sakene på dagsorden.

Marie prisen er tidligere tildelt Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet og Wanja Sæther, krisesenteret i Salten.

Vedlagt følger bilde av prisvinner flankert av forbundsleder Elisabeth Rusdal og sentralstyremedlem Olaug Tveit Pedersen.

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil 913 28 164