Norges Kvinne- og familieforbund (K&F samlet til landsmøte på Gardermoen 21. – 23. oktober 2016 har enstemmig vedtatt følgende resolusjon:

I det siste har vi flere ganger hørt i pressen at overgripere får redusert straff (strafferabatt) grunnet tilståelse eller at saken har tatt for lang tid i rettsapparatet.

For Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er strafferabatt helt uakseptabelt i vold- og overgrepssaker.

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontakter på mobil 913 28 164