Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har satt i gang forberedelsene til FNs kvinnekommisjon (The Commision on the Status of Women – CSW) som avholdes i mars i New York. Forbundet var tilstede på informasjonsmøte.

I år avholdes FNs kvinnekommisjon for 59. gang i perioden 9.-20. mars. Hovedtema for årets kommisjon er oppfølging av handlingsplanen fra Beijing og status etter 20 år.

Ser frem mot FNs kvinnekommisjonForbundet deltok på statsråd Solveig Hornes informasjonsmøte om FNs kvinnekommisjonsmøte i mars i New York. Helt til venstre på bilde sees nestleder Sonja Kjørlaug sammen med Gro Lindstad fra Fokus

– FNs kvinnekommisjon er et viktig internasjonalt møte om status for kvinners og jenters rettigheter og levekår. Jeg ser frem til å møte representanter fra organisasjoner, myndigheter og andre viktige stemmer internasjonalt i arbeidet med likestilling, sier likestillingsminister Solveig Horne.

I forkant av FNs kvinnekommisjon vil statsråd Horne åpne den årlige kontaktkonferanse i regi av myndighetene som jobber med internasjonale likestillings- og ikke-diskrimineringsspørsmål i FN. Tema for konferansen er ”Beijing +20 – hvor er vi og veien videre”, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, samt kvinner og media. Kontaktkonferansen finner sted i Oslo 3. februar og er åpen for alle interesserte.

8. januar inviterte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet flere norske organisasjoner til et informasjonsmøte om FNs kvinnekommisjon. I tillegg til statsråd Horne, deltok statssekretær i Utenriksdepartementet Hans Brattskar (H) og statssekretær ved Statsministerens kontor Laila Bokhari (H).

– Organisasjonene gjør et stort arbeid for likestilling, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det viktig for regjeringen å lytte til organisasjonenes innspill om hva regjeringen bør løfte i FNs kvinnekommisjon, sier Horne.

Utenriksdepartementet vil i samråd med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sette ned Norges offisielle delegasjon.