Sekretariatet har ikke lenger telefaks. I forbindelse med at vi måtte bytte kopimaskin/skriver på kontoret har vi valgt å ikke erstatte vår gamle telefaks.
 Faksen er veldig lite i bruk i løpet av året og da blir kostnaden for stor.  Vi håper dette ikke medfører problemer for dere. Har dere mulighet for å sende oss en e-post med et skannet dokument er det fint. Hvis ikke kan det sendes i vanlig post.