KF gratulerer med prisen, som er vel fortjent!

Kjersti Rygg Hogstad fikk tisdag 9.12. utdelt Frivillighetsprisen fra Sør-Trøndelag fylke,  etter forslag fra Norges Kvinne- og familieforbund.

Kjersti Rygg Hogstad har vært en synlig person i Trondheims politiske liv, ikke minst ved avisinnlegg.    Hun har de siste årene arbeidet spesielt med omsorgslønn – og aldri tatt nei for et nei..  Trondheim kommune har fra 2008 innført ordningen med Familiepleie, et direkte resultat av arbeidet hennes. 

Hun er også drivkraften i Lade Kvinne- og Familielag i Trondheim.  Lade lag og Kjersti har også drevet eldretreff i mange år.

Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 2008 vedtok å kjempe for at Omsorgslønn blir en statlig forpliktelse, lik over hele landet.  Forbundet arbeider også for at det skal opprettes et offentlig eldreombud på lik linje med andre ombud.