Sommeren 2008 var det igjen sommarstenging av fødeavdelingar rundt i landet. Norges Kvinne- og familieforbund vedtok på landsmøtet 2008 å arbeida videre med saka.

På Stord har dei aksjonert i samband med budsjettet for 2009!

Stord november 2008: 

Helse Fonna foresler i budsjett for 2009 at Føden ved Stord sjukehus skal sommarstengjast i 4 veker.  Underskriftsaksjon med ca 5000 underskrifter og Facebook-aksjon med 3400 deltakarar førte til at budsjettet vart endra. 
” Føden på stord vert open heile 2009 🙂   men vi vil kjempe videre for å sleppe å havne oppi dette igjen…. er ikkje bra for dei gravide å få eit slikt uro moment…. så vi skal jobbe for at føden skal vera på stord ALLTID 🙂 ”   seier Henriette Matre i Aksjonsgruppa.

Her er saka frå KFs Landsmøte 2008Norge vil ha flere barn! – Hva med fødesituasjonen?

Norges Kvinne- og familieforbund krever at gravide kvinner får anstendige forhold ved fødselen, og at ingen fødeavdelinger/fødestuer stenges eller legges ned! Ved lengre transport må jordmor følge den fødende.

I 2007 lovte helseministeren at neste år – da skulle ingen fødeavdelinger stenges av økonomiske grunner! I ettertid viste det seg at de forventede innsparingene var minimale.

I 2008 – fødeavdelinger stenges over hele landet! De klarer ikke en gang å samordne stengingen, slik at flere avdelinger i geografisk nærhet stenger samtidig. I tillegg hadde også jordmødrene i de berørte kommunene ferie. Dette medfører lang og uforsvarlig transport for de fødende, opptil 200 – 250 km i bil, gjerne med ferger inkludert. Hva det betyr av utrygghet for den enkelte, kan i alle fall alle kvinner se.

De siste årene har flere mindre fødeavdelinger blitt lagt ned. Begrunnelsen er at det er tryggere å føde ved store avdelinger der man har mer erfaring med ulike fødsels-situasjoner. Flott – men har en tatt hensyn til kommunikasjonene? For den fødende er det viktigst å komme til en fødeavdeling (uansett størrelse) og få hjelp i første omgang. Skulle det så vise seg at fødselen skaper problemer, kan helikoptertransport relativt raskt overføre mor og barn til større enheter. Den muligheten har en ikke i en bil, i en skyssbåt, på en ferge! Må fødsel skje på større avdelinger, kan mor og barn flyttes tilbake til den lokale enheten for å kunne få besøk av familien.

Drektige dyr har bedre vern enn gravide kvinner: det er forbudt ved lov å frakte storfe de fire siste ukene før forventet kalving.