Alle mennesker bør ha en selvskreven rett til å gi sine nærmeste omsorg i alle livsfaser og situasjoner, hevder Norges Kvinne- og familieforbund i en pressemelding.

OMSORG i livets sluttfase

Norges Kvinne- og familieforbund ser positivt på Regjeringens forslag om en utvidelse av retten til pleiepenger og permisjon ved pleie av pårørende i livets sluttfase. Dette er et skritt i riktig retning.            />

Vi etterlyser imidlertid løsninger og fleksibilitet i forhold til pårørendes behov også etter den foreslåtte 60 dagers grensen.

Alle mennesker bør ha en selvskreven rett til å gi sine nærmeste omsorg i alle livsfaser og situasjoner, noe som bare lar seg gjøre dersom det offentlige legger til rette for dette gjennom økonomiske støtteordninger.   />

Ved sin innsats sparer pårørende, hvert år, det offentlige for store utgifter.  />Dette ulønnede arbeidet er, så langt, ikke blitt tilstrekkelig verdsatt.  />Tiden er overmoden for
å forandre på dette, og for å sørge for at mennesker ikke blir økonomisk skadelidende når de ønsker å gi nødvendig og verdifull omsorg til sine nærmeste.

……………………………………………………………..

Ønsker du full tekst for evt. videresending til dine kontakter, finner du det her: 11.12.08.omsorg i livets sluttfase