Mosaikk
Norges Kvinne- og familieforbunds forlag, ”Kvinner og familie”, har kommet
ut med ny diktbok Mosaikk av Helene Freilem Klingberg. Vi har gleden av å sende redaksjonen et anmeldereksemplar. Samlingen Mosaikk handler om de nære relasjoner mellom mennesker, og om noen av de store utfordringer i dagens verden.Helene Freilem Klingberg formidler gjennom dikt og sanger tanker om kvinnefrigjøring og barns oppvekst, om sorg og omsorg og om forhold skapt av krig, miljøforurensning og undertrykkelse. Som journalist i flere medier og programsekretær i en årrekke i NRK, satte hun søkelys på mange tema innen fredsarbeid og menneskerettigheter, kultur og kirke. Nå er hun aktuell med en annen uttrykksform: den poetiske.

Tekstene er blitt til gjennom mange år og flere av dem er svært tidsaktuelle som ”I skyggen av 11. september” og ”Forsøpling” som handler om verdier og vold
på video og dataspill. Boken er vakkert illustrert av kunstneren
Oda Fidjestøl i Kristiansand. Inntektene fra boken Mosaikk skal gå til yrkesutdannelse for jenter i Uganda som er blitt foreldreløse på grunn av AIDS-epidemien eller som lever sammen med HIV/AIDS-syke foreldre. Prosjektet støttes av Norges Kvinne- og familieforbund i samarbeid med NORAD, FOKUS og den lokale organisasjonen Companionship of Work Association.

Vi håper boken kan bli gjort kjent gjennom deres avis og ønsker samtidig en God Jul.

Oslo 08.12.2002

Med vennlig hilsen

Wenche Solberg-Hansen
Informasjonsleder
Telefon: 22 47 83 80 (89)
Mobil: 91 77 25 84