MANGE VIL FORTSATT VELGE KONTANTSTØTTE FRAMFOR BARNEHAGEPLASS
Innføring av maksimalpris på barnehageplasser vil neppe føre til at mange
flere småbarnsforeldre vil velge barnehage framfor kontantstøtte, slik
Kommunenes Sentralforbund påstår. Selv om barnehagetilbudene blir billigere, så
er det ikke noen grunn til å tro at foreldre som tar seg av ungene sine mens de
er små, vil ta fra ungene det tilbudet!Det uttaler forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Hodneland mener at innføringen av kontantstøtte har gjort det mulig for mange småbarnsforeldre å velge det tilbudet de synes er best, kontantstøtte eller barnehage.

Støtter maksimalpris
-Tusenvis av småbarnsforeldre har oppdaget at de kan gi sine barn et godt tilbud i hjemlige omgivelser. Det å ta seg av egne barn, er en ordning mange foreldre trives med. Når småbarnsforeldre får flere likeverdige tilbud, kan de gjøre et reelt valg, ikke la det økonomiske være styrende. Kontantstøtten har gjort det mulig å velge og vi tror ikke at foreldre vil si nei takk til et tilbud de har stor glede av. Det har mange gitt uttrykk for.

Men maksimalpris på barnehageplasser er også en viktig sak for Norges Kvinne- og familieforbund. Forbundet har i alle år gått inn for pristak på barnehager og at alle som ønsker en barnehageplass skal få det. Det går fram av forbundets Familiemelding fra 1989 som ble overakt tidligere statsminister Kåre Willoch på slutten av 80-tallet, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
For mer informasjon: www.organdonasjon.no

Ta evt. kontakt med K&Fs forbundsleder Bjarnhild
Hodneland, tlf.: 55 19 30 12/55 18 64 93, mobil: 92 89 31 55 eller
informasjonsleder Wenche Solberg-Hansen, tlf.: 22 47 83 80, direkte 22 47 83 89,
privat 21 91 30 84, mobil: 91 77 25 84