Ved sin uttalelse 19.7 diskriminerer Randi Bjørgen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) tusenvis av kvinner og menn (foreldre) som av egen fri vilje har valgt å være hjemme med kontantstøtte i tiden mens deres barn er 1 og 2 år. En undersøkelse foretatt i vår viste at ordningen ikke var en nødløsning for familiene, men en ordning som de benyttet fordi det gav frihet til å velge det som var den beste løsningen for familiene.

I Norge har vi en rekke stolte, oppegående kvinner (og menn) som gjør en kjempejobb hjemme og i nærmiljøet sitt. At de ønsker å tilbringe dagene sammen med egne barn mens de er små, har vi ingen problem med å forstå. Vi bebreider dem ikke for at de ønsker nærheten, oppdragelsen og de magiske øyeblikkene i fullt monn. Det betyr på ingen måte at de fraskriver seg ønske om utdannelse, jobb og karriere.

Bjørgen sier videre at kontantstøtten ikke fremmer likestilling. Kontantstøtten har imidlertid gitt mange fedre en større mulighet til å være hjemme i en periode mens barna er små, og det er vel bra at kvinnene også har en mulighet til å velge å være hjemme. Det er vel ikke bare likestilling å bli ”presset” ut i arbeidslivet når man ønsker å gi barna den trygghet man føler at foreldrene best kan gi mens barna er mellom 1- 3 år.

Uttalelsen fra YS vitner også mangel på kjennskap til distriktene. Norge er et langstrakt og med til dels grissent landskap. Det er ikke like enkelt for alle foreldre å kjøre barna til barnehage, så ha 6-timers dag og kjøre kanskje motsatt retning igjen for henting av barna. Klokka blir kanskje mer en 14.00 før samvær kan finne sted, eller mener Bjørgen at bilen er et fint samlingssted. Et annet moment er at det kanskje ikke er barnehage alle steder, og mange steder vet vi ikke er plass i den eksisterende barnehagen. Skal disse barna og foreldrene da mobbes fordi foreldrene tar ansvar og er hjemme i ett til to år?

Det har også i landet vårt vært vanlig at sosiale ordninger som er innført ikke skal taes bort. Dette har jo fagforeningene vært en forkjemper for. Men er det slik at det bare er de ordningene som fagforeningene har foreslått som skal betegnes som gode og som skal bestå? Foreldre, flere frivillige organisasjoner, og flertallet på Stortinget har sagt at kontantstøtten er en slik god sosial ordning.

YS sier kontantstøtten diskriminerer kvinnen. VI sier slutt å diskriminere foreldre som gjør selvstendige valg.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand  tlf.91594612