Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) sammen med representanter fra Norges Bondelag, næringsmiddelindustrien og handelen, gikk sammen om å foreslå halv moms på mat.
Dette ble vedtatt av Stortinget og skal trå i kraft fra 1. juli i år.
Bakgrunnen for at K&F kunne stille seg bak et slikt forslag var at samtlige
av partene forsikret seg om at gevinsten i forhold til pris på mat skulle
senkes. Fortjenesten av halv matmoms skulle komme forbrukeren til gode.Beregninger gjort i den forbindelse viser at prisene skal ned med ca. 8 prosent.

For at vi skal kunne dokumentere at dette faktisk skjer, har K&F utarbeidet et skjema som kan benyttes av alle og en hver. Skjemaet har egen rubrikk for priser før 1. juli og priser etter 1. juli, samt en siste rubrikk etter 1. september. Dette siste for å sikre at ikke prisene går ned med en gang for så om kort tid uten noen grunn å stige igjen.

Utfylt skjema kan samles og sendes til Norges Kvinne- og familieforbund, Akergaten 16, 0158 Oslo.

Det er fint om vi får noen skjemaer raskt tilbake etter undersøkelsen av pris etter 1. juli. Da kan vi raskt slå fast hvorvidt vi som forbrukere får gevinsten når halv matmoms er innført eller ei og å melde tilbake at så i tilfelle ikke har skjedd.

Vi ber deg kopiere skjemaet og gi det til de du kjenner som kan tenke seg å gjøre denne jobben. Skjemaet vil også bli å finne på våre hjemmesider med adresse: www.nkff.no.

Med hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal

For ytterligere informasjon kan informasjonsansvarlig
Wenche Solberg-Hansen kontaktes på telefon: 22 47 83 80, 21 91 30 83 eller 91 77
25 84