-Skal vi lykkes i kampen mot mobbing må vi se på oppvekstmiljøet, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Som en del av arbeidet med “Manifest mot mobbing” har Barne- og familiedepartementet bevilget en halv million kroner til arbeid mot mobbing i fritidsmiljøene.

En informasjonsbrosjyre til barnehageansatte skal bidra til å sette fokus på mobbing i barnehagen.

– Kampen mot mobbing må settes inn der barn og unge oppholder seg. Det er viktig å motivere og støtte den lokale innsatsen, mener Dåvøy.

Barne- og familiedepartementet har bevilget 350 000 kroner til Ungdom & Fritid, landsforeningen for fritidsklubber i Norge.

Danske erfaringer
Ungdom og Fritid vil gi 30 fritidsklubber økt kunnskap om mobbing og utestenging. De satser på ”Ung til ung” grupper: faste grupper av unge mennesker som stiller seg til disposisjon for jevnaldrende i formidling av kunnskap og personlig erfaring om bestemte tema.

Danske erfaringer med denne type metode har vært gode. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ungdom (FFOU) har fått 221 000 kroner til prosjektet ”Ungdom lærer Ungdom”.

Ung og funksjonshemmet
Tiltaket baserer seg på at ungdom selv forteller hvordan det er å være ung og funksjonshemmet. Målgruppen er de som går på fritidsklubb eller engasjerer seg i de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.

I tillegg har departementet satt av rundt en halv million kroner til innsats mot mobbing i regi av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Omsorg og beskyttelse 
-Barn har rett til omsorg og beskyttelse uansett alder, og i førskolealderen legges grunnlaget for hvordan vi opptrer sammen med andre, sier Dåvøy som er opptatt av at voksne er bevisst på hvilke normer og verdier de formidler i samvær med barn og ungdom.

Barne- og familiedepartementet har i samarbeid med Barneombudet utarbeidet en informasjonsbrosjyre om mobbing som sendes ut til alle barnehager. – Brosjyren henvender seg først og fremst til de ansatte.

Oppmerksomhet om mobbing
Formålet er å skape oppmerksomhet om mobbing og de ansatte oppfordres til å ta opp temaet i barnehagens samarbeidsutvalg og på foreldremøter, sier Dåvøy.

Det er satt i gang flere undersøkelser om mobbing i barnehagen som vil være klare til den nasjonale barnehagekonferansen i Trondheim 5.-6. mai.

Kilde: Barne- og familiedepartementet