– Energiselskapet Enova vil støtte norsk byggenæring med 100 millioner kroner til energiomlegging i 2004, uttalte adm.dir Eli Arnstad i Enova på i Oslo i går.

Arnstad inviterte norsk bygg- anleggs- og eiendomsnæring til å ta en nøkkelrolle i omleggingen av energibruken i Norge i årene fremover, skriver NTB. 

Energikostnadene i bygg kan senkes betraktelig, ofte ved relativt små tilleggsutgifter.

Enova har nå etablert nye programområder for økonomisk støtte til byggherrer, der målsettingen er å komme i inngrep i den aller tidligste planleggingsfasen av bygget, opplyste Arnstad.

Ekstra planlegging
Enova vil arbeide for at det etableres markedsverktøy for energieffektive løsninger som tar hensyn til byggets livsløpskostnader, og som er attraktive både for investorer og leietakere.

Et boligprosjektet på Rosenborg i Trondheim har lagt stor vekt på å redusere boligenes behov for oppvarming.

Dette har krevd ekstra planlegging og omtanke for detaljer. Vegger, tak og gulv bygges med ekstra isolasjon og uten varmelekasjer i konstruksjonen.

Prosjektet søker om fritak for full tilknytningsplikt til fjernvarme, noe som støttes av Enova.

Varme forbruksvannet
Kostnadene ved å bygge vannbåren varme til hver leilighet i Rosenborgområdet blir svært høy i forhold til det lave behovet, mens kostnadene ved å varme forbruksvannet med fjernvarme er gunstig.

Derfor støtter Enova at området kun knytter seg til fjermvarmenettet for bruk av tappevann. Fjernvarme er en meget miljøvennlig energikilde der den er tilgjengelig, men blir likevel ikke mer miljøvennlig enn å ikke bruke energi.

Lavere energiforbruk
G
runnnleggende for Enovas støtte til energiomlegging, er å redusere behovet for energi. Ettersom dette fremdeles ikke er standard fremgangsmåte krever det ekstra investeringer i plan- og prosjekteringsfasen.

Enova gir støtte til utbyggere som vil utvikle og bygge boliger og næringsbygg med lavt energibehov. Ekstra investeringer gjøres ved at vegger, tak og gulv bygges med ekstra isolasjon og uten varmelekasjer i konstruksjonen.

Kilde: NTB og Enova