(Nett Kvinner & familie) Konferansen ”Forum for mat og mattradisjoner” arrangeres 24. og 25. april i år på Høgskolen i Akershus, Stabekk i Bærum.

Tekst: Jan Heier

Konferansen er kommet i stand fordi vi i dagens samfunn opplever en generell
interesse for norsk mat og mattradisjoner. Større mobilitet og globalisering
fører med seg påvirkning fra andre lands tradisjoner, utvidet råvaretilgang og
endring av matvaner, heter det i innbydelsen.

Målgruppen for konferansen er fra hele landet. Kursarrangører er Bygdefolkets
Studieforbund, Folkekulturforbundet og Høgskolen i Akershus. Høgskolen har lang
erfaring med utdanninger der matlaging, mattradisjoner og matkultur inngår.

Skolen tilbyr nå studiet ”Mat og tradisjon” 15 +15 studiepoeng, fortrinnsvis
desentralisert tilpasset til lokale tradisjoner. I kjølvannet av dette oppstår
behov for å revitalisere vår egen mattradisjon.

Målet for konferansen er i første omgang å lage en møteplass for alle som er
interessert i å samle og spre kunnskap om norsk mat, mattradisjon og matkultur,
og samtidig mobilisere til lokale kurs og utdanning på høgskolenivå.

Innholdet i konferansen er ivaretatt av ressurspersoner med vid
Referanseramme: Hvorfor satse på mat og mattradisjoner. Hva mener vi med
mattradisjoner og matkultur Hvordan kan vi vise at vi satser på mat og
mattradisjoner.

Påmeldingsfrist: 1. april  2003 For mer informasjon se
www.hiak.no/hovedside/arr/matforum.doc eller ring

Studieforbundet Populus tlf. 22 47 89 31 for brosjyre.