(Nett Kvinner & familie) Barn og ungdom har dilla på mobil og pc. Nå rettes det søkelys på den digitale barndommen.

Tekst: Marie Anette Hagen

En digital barndom er et tverrfaglig forskningsprosjekt som ønsker å se på
barn og unges bruk, erfaringer og opplevelser av ulike informasjons- og
kommunikasjonsteknologi verktøy (IKT).

Prosjektets hovedmål er å bidra til en bedre forståelse av den rollen
teknologien spiller inn i barns oppvekst. Barn og ungdom har i dag dilla på
mobil. De chatter på nettet og grunnet utstrakt bruk av pc, er det gjerne de som
er familiens ”IT- ekspert”.

-Tidligere forskning har fokusert på om den nye digitale verden er bra a eller om det er
farlig. Det blir derfor viktig å skape et balansert bilde av en barn- og ungdoms
verden som mange fremstiller i sort/hvitt. Det uttaler forsker Birgit Hertzberg Kaare ved
Universitetet i Oslo til Medier & Nett.

NOVA, BarneVakten, Barneombudet deltar i prosjektet
samt Institutt for psykologi og Institutt for kulturstudier ved Universitetet i
Oslo. Skolebarn i 2., 5. og 7. klasse er med i undersøkelsen. Prosjektet
er støttet av velferdsprogrammet i Norges forskningsråd og går over tre år.
Det ledes av SINTEF Tele og Data.

Kilde: Medier & Nett 

Les mer på http://www.ntnu.no/gemini/2003-01/10-11.htm
(Medier & Nett)