okt 2017


Statsbudsjett 2018

Dette forventer vi kommer i forslaget til neste års statsbudsjett • Lokalsykehus/fødetilbud Vi forventer at nedleggelsen av lokalt fødetilbud stanser. Videre at det ikke skal være økonomi som styrer liggetiden ved fødeavdelingene og i forbindelse med nybygging/rehabilitering. Skjer ikke dette, så har vi våre ord i behold om at det er bedre vilkår for drektige kyr enn for fødende kvinner og barselkvinner.


Les mer


Høringsuttalelse om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt ovennevnte forslag til uttalelse. Vi har valgt denne gangen å ha enkelte generelle merknader/kommentarer uten å gå inn i endelig formuleringer. Våre synspunkter har utgangspunkt i den gruppen vi representerer som er et tverrsnitt av familier her i landet med hovedvekt på kvinner – i alle aldre. Videre har vi mange års erfaring som drivere av flere barneparker og barnehager.
Les mer


Støtt forbundets prosjekter

Støtte fra Norges Kvinne- og familieforbunds medlemmer til prosjekter går uavkortet til prosjektene! Ikke en krone går til administrasjon! Alt arbeid for prosjektene blir utført av frivillige. Mange organisasjoner i Norge og andre land samler inn midler for å gi bistand til kvinner, konkurransen om flest mulig givere er stor. K&F har lang erfaring med bistandsarbeid, helt fra de første prosjektene ble satt i gang i Afrika og Sri Lanka i 1977.


Les mer


Mor må ha mulighet til åtte måneders permisjon etter fødselen

Artikkel i Aftenposten med Gry Hay, Seniorrådgiver, Dr. Philos. Ansvarlig for spedbarnsnæring, Helsedirektoratet. Foreldrepermisjonen bør legge til rette for amming. Forbundsleder Elisabeth Rusdal: Pappaperm er bra men bare mor kan amme.


Les mer


Filmer om barn på krisesenter kan ses her

– Egentlig visste jeg at det var noe galt med min far (Carolina 18). Hun er blant de tidligere krisesenterbeboerne i Salten som har lånt bort sin stemme til filmen «Det trygge huset». I to nye animasjonsfilmer fra Krisesenteret i Salten og Redd barna, forteller barn sin historie om det å komme på krisesenter.


Les mer


Bidragsordning legemidler – barn

Det er et lite, lite positivt signal. Så vil neste uke vise om det er håp.


Les mer


Forbrukerrådet: Eldre går altfor lenge uten å få mat

Artikkel på NRK.no fra Forbrukerrådet. Forbundsleder kommenterer: Dette er rett og slett elendig og uverdig. Og med alle de strategier og handlingsplaner og satsinger så kan man undres. Tiden er mer enn moden for å gå fra ord til handling.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80