K&F venter på mer informasjon om regjeringserklæringen, og ser fram til at flere av våre forslag, tidligere sendt til forhandlingspartnerne, oppfylles.

Norges Kvinne – og familieforbund hilser utvidelsen av kontantstøtten til å omfatte toåringer og videre at det innføres inntektsdifferensiert betaling for SFO.

Spenningen blir å se beløp mer konkret.

Vi hilser velkommen at nedleggelse av lokale fødetilbud bremses. Den nye
regjeringens utfordringer blir å følge med slik at ikke fagmiljø skyver forsvarlighet foran seg.