Vi sier nei til at kvinners helsetilbud skal være salderingspost

 I ulike forslag blir forebyggende helsetiltak og/eller behandlingstilbud til kvinner foreslått fjernet eller redusert. Nå i disse dager er det spørsmål om nytten av mammografiscreeningen som enkelte i fagmiljøet vil legge ned .

Tale- og skriveføre personer hevder at kvinner behandles uten at de har brystkreft og at programmet dermed ”koster langt mer enn det smaker.” Tenker de på hvilke ekstra belastninger de påfører kvinnene?

Det topper seg når enkelte hevder at kvinner ikke tar ordet i debatten,og bruker det som argument for å legge ned tiltaket.

Det var kvinnene selv som kjempet for å få dette tilbudet. Flere steder i landet sørget kvinnene selv for å finansiere mammografiapparatene. Fremmøtet til mammografiscreeningen, som er et frivillig tilbud, viser at kvinnene verdsetter tilbudet og ønsker dette videre.

I alle år har kvinnene akseptert å betalt en egenandel – en utgift som ikke kommer inn under egenandelsordningen! 

I debatten om effekten av mammografiscreeningen blir det vanskelig å delta – her er det fagmedisinske grupper som står mot hverandre. Den vanlige kvinne kan vanskelig delta i en slik debatt.

Vi kan mellom linjene lese at det faktisk er økonomiske hensyn som spiller inn.

NÅ ER NOK NOK!

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) stiller følgende krav på vegne av flere tusen kvinner:

  • Behold mammografiscreeningen
  • Egenandelen skal inngå i egenandelsordningen
  • Foreta en evaluering av ordningen i regi av Kreftregisteret
  • Sett i gang arbeid med å utvikle bedre tiltak for å avdekke brystkreft hos kvinner.

Kvinners helse skal ikke være salderingspost!

—————————————-

Kommentar 22.5.2012

I februar var mammografi “bortkastede penger”, se kommentar nedenfor.  Nå viser en undersøkelse fra Universitetet i Tromsø at dødeligheten av brystkreft har gått markant ned etter innføring av programmet.

Informasjon hentet fra forskning.no

Norges Kvinne- og familieforbund mener fortsatt at mammografi-undersøkelser er et vesentlig tilbud til alle kvinner.

—————————————

Behold tilbudet – utvikle bedre metoder, sier forbundsleder i K&F i februar 2012

”Først skapes det denne uken usikkerhet rundt testing for livmorhalskreft og nå skapes det usikkerhet rundt mammografiscreeningen. Dette er en ekstra belastning for de kvinnene som testes og undersøkes med tanke på livmorhalskreft eller brystkreft. Vi sier ikke nei til bedre og sikrere testing. Vi ber om trygghet og forutsigbarhet. Slik disse sakene fremstår i dag er utrygghet det vi føler i tillegg til at det sniker seg inn en tanke om at her skal tilbud kuttes slik at vi sparer penger. Nå er det nok.”, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Vi ber nå om at ingenting endres før man har et klart tilbud om en forbedring og et tilbud som ikke skaper grunnlag for tvil. Inntil så er på plass MÅ mammografiscreeningen fortsette. Tross alt oppdages det flere hundre tilfeller av brystkreft årlig gjennom dette programmet. Vi vet ingenting om disse hadde vært avdekket uten screeningprogrammet.

Det virker som om Folkehelseinstituttet vil overføre ansvaret for oppdagelse av brystkreft til den enkelte kvinne og dermed spare det offentlige for både utgifter og ansvar. Når forebygging er mantra innen dagens helsepolitikk, ja da bør man også se at mammografiscreening – kanskje ikke forebygger – men det oppdager brystkreft og kan dermed forebygge alvorlige tilfeller der brystkreften oppdages for sent.

”Iveren og argumentasjonen for å stanse mammografiscreeningen er av en slik art at det nesten kan danne grunnlaget for å stille spørsmål om kravet om kortere ventetid før behandling settes i gang samt rekonstruksjon av bryst blir såpass kostbart at man heller vil kutte i diagnostiseringstilbudet. 

Uansett – vi ber om at man ikke kutter, men heller bruker tid og krefter og energi på å etablere enda bedre metoder for diagnostisering”, avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

K&F har deltatt i denne debatten lenge, se også innlegg i oktober 2011

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 913 28 164