Iflg. FNs “List of shame” har tallet på grupper som begår overgrep mot barn i væpnet konflikt doblet seg i 2011

Mer informasjon finnes på FN-sambandets presseside.

FN har vedtatt resolusjon 1325 bl.a.om beskyttelse av kvinner og barn i krigssituasjoner, og flere oppfølgende resolusjoner.    Men de følges ikke opp!

Kvinner over hele verden engasjerer seg!  ACWWs verdenskonferanse i 2013 skal bl.a. diskutere en resolusjon om temaet, vedtatt av ACWWs Europakonferanse etter forslag fra de nordiske land.