120 representanter fra de nordiske kvinneorganisasjonene, samlet i Reykjavik 8.-10. juni vedtok uttalelsen nedenfor. Tema for konferansen var “Kvinnene og kraften i samfunnet”

Nordens Kvinneforbund ønsker å rette oppmerksomheten på den store energi som kvinner med kompetanse og arbeidsinnsats har spredt over hav og land for å utvikle samfunnet.

Innovasjon i likestilling, i design og det at kvinner er med som ledere innen finans, viser seg å gi gode resultater for vårt samfunn.

Frivillige kvinneorganisasjoner bidrar positivt i arbeidet med å synliggjøre det at kvinner bidrar til bedre sosial velferd, bedre helse og utvikling av gode lokalsamfunn.

Hvordan ville egentlig samfunnet vårt ha sett ut og fungert om det ikke fantes noen kvinneorganisasjoner?

———————–

Uttalelsen ble overrakt Islands president da han mottok 120 deltakere fra de nordiske land i presidentboligen Bessastadir lørdag 9.6.12. Uttalelsen vil også bli sendt til de nordiske lands regjeringer.

Fakta:

Nordens Kvinneforbund ble stiftet i 1919. Den gang het forbundet Nordens Husmorforbund. Nordens Kvinneforbund består av Norges Kvinne- og familieforbund, Riksförbundet Hem och Samhälle, Kvenfelagasambanda Islands, Finsk-svenke Märthaförbundet, Finske Martaliitto. Tilsammen har disse organisasjonene over 70.000 medlemmer.

———————-

Under konferansen overtok K&Fs forbundsleder, Elisabeth Rusdal, formelt som president i Nordens kvinneforbund, med overlevering av ordførerkjeden. Vervet som leder sirkulerer mellom de nordiske landene, og Norge er for tur i 2012-2016.  Forbundsleder Elisabeth Rusdal mener at det er viktig å ta opp saker som kan styrke kvinners posisjon og fremme likestilling.  Gjennom NKFs internasjonale engasjement og samarbeid verden over, er vi alle aktive aktører i saker som også tas fram helt opp til FN.