Styret i Nordens kvinneforbund har vedtatt følgende uttalelse til Nordisk Ministerråd

Nordens Kvinneforbund (NKF) ber om at Nordisk Ministerråd i større grad verdsetter og støtter opp om kvinneorganisasjonenes arbeid over de nordiske landegrensene.

NKF ber om at Nordisk Ministerråd skaper gode rammer og arbeidsvilkår for kvinneorganisasjonenes samarbeide i Norden.