Ikke ta bort fasttelefonen før mobilteknikken er bedre!
Telenor ønsker dialog med K&F!

Uttalelsen nedenfor ble sendt etter K&Fs beredskapsseminar 1.6.
Bergens Tidende har i dag fulgt opp saken med presentasjon av et område som ikke har mobildekning, samt intervju med forbundsleder Elisabeth Rusdal. Les det her: BT 200612 a.pdf

Telenors planlagte utfasing av fasttelefoner var også tema i NRK 20.6.

—————————

Telenor vil kutte fasttelefoner i Norge. Norges Kvinne- og familieforbund vil ikke!

Årsaken til at vi protesterer er:

  • AMK-sentralen finner ikke fram hvis den som ringer inn ikke er i stand til å fortelle adressen
  • Sikkerheten for eldre blir svekket.  Trygghetsalarm går over telefonen.
  • Eldre er ikke vant til å bruke mobiltelefon.
  • Ved strømbrudd blir det problemer. Mobiltelefon trenger lading. IP-telefon må også ha elektrisitet.
  • Mobbing. Det er en utstrakt mobbing via mobiltelefon. Det lar seg ikke gjøre via fasttelefon.
  • Mobilnettet.  I Norge er dette ikke bra nok utbygget. Det er fortsatt steder i landet uten mobildekning.

Så lenge disse punktene ikke er løst, må fasttelefonen opprettholdes!

 ———————————–
For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 eller nestleder Sonja Kjørlaug på mobil: 975 15 971