Høringsfrist 30.10.09

K&Fs uttalte seg slik:

Norges Kvinne- og familieforbund støtter departementets forslag. 

Saken gjelder foreløpig en liten gruppe, men den kan forventes å øke.  Problemet vil være å finne og få kontakt med disse barna, primært ungdommer, og å holde dem tilstrekkelig beskyttet ved å begrense friheten deres.

Samtidig må en hele tiden arbeide ets beste. Dette vil kreve stor innsats av personalet i den institusjon barna blir holdt i, og det er derfor viktig at de får nødvendige midler, kunnskap og muligheter til å gjennomføre oppgaven. 

Hele saken finner du her.