er onsdag 25. november!

En viktig dag – det gjelder både voksne og barn.  La oss markere den!

Her finner du FN-sambandets informasjon om saken.

Se også nyhetsmelding fra Justisdepartementet: Justisminister Knut Storberget skal delta i globalt nettverk av mannlige ledere mot vold mot kvinner!  Kanskje det kan hjelpe menn til å se problemet?

———————-

25 november 2009 – FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner.

K&F har i en årrekke engasjert seg i kampen mot vold, og dette engasjementet er viktig å opprettholde. Vi må ikke bli likegyldige. Vold er farlig.     

JA TIL OMSORG – NEI TIL VOLD.

Hvert år den 25 november markeres den internasjonale dagen mot vold mot kvinner.

Over hele verden organiserer kvinner demonstrasjoner, legger fram undersøkelser og driver opplysningsarbeid for å sette søkelyset på det voldsomme problemet som vold mot kvinner er. Undersøkelser viser at volden rammer like mange kvinner i rike som i fattige land, og den rammer fattige kvinner så vel som velstående.

Etter hvert har flere land brukt dagen som et utgangspunkt for ”16 Days of Action”. Det vil si at de  i 16 dager etter 25 november, har markeringer, aksjoner, temamøter, foredrag, stands, leserinnlegg for å bekjempe vold mot kvinner.

Hjemmet skal være et trygt sted å oppholde seg, men for mange kvinner er det hjemmet som kan være det farligste stedet en kvinne kan være. Vold i nære relasjoner er et samfunns-problem. La oss ta vare på hverandre og ta avstand fra volden.

Ja til omsorg – nei til vold. Hjem uten vold – skaper samfunn uten vold.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har i sitt prinsipp-program skrevet om helseproblemer grunnet vold:

Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem. Det viser seg å være en klar sammenheng mellom voldelige opplevelser og dårlig psykisk helse. Urovekkende mange kvinner får helseskader på grunn av vold og trakassering. Unge jenter som utsettes for voldtekt kan slite med store senskader på grunn av ubearbeidede vonde opplevelser. Eldre kvinner kan bli utsatt for vold av nære familiemedlemmer uten at det avdekkes. Denne skjulte volden er en utfordring for pleie- og omsorgsarbeidere som kommer i kontakt med disse kvinnene.

K&F vil at

 • Det iverksettes flere tiltak for å avdekke vold mot kvinner og flere hjelpetiltak rettet mot voldsofre.
 • Rettsvernet for voldtektsofre styrkes.
 • Voldsutsatte kvinner og barn må få økt beskyttelse.
 • Samarbeidet mellom de offentlige instanser må bedres for å komme volden til livs.

Voldens mange ansikter.

 • Fysisk vold:  Utøver slår, lugger, sparker, biter, slår med gjenstander, tar kvelertak bruker kniv eller forsøker å drepe.
 • Psykisk vold /trusler:   Latterliggjøring, taushet, avvisning, kontroll, skremme eller ydmyke med våpen trusler om voldtekt, drapstrusler, trusler om å ta eget liv eller melde deg til barnevernet hvis du går, gjøre ditt liv til et helvete.
 • Seksuelle overgrep:  Seksuell handling påtvunget mot eget ønske. Incest og voldtekt er ekstreme former for seksuelle overgrep.
 • Materiell vold:  Ting som knuses i sinne, dører som sparkes i stykker i den hensikt å true, skremme, og kontrollere.
 • Sosial vold:   Ved å begrense kontakten med familie og venner, kolleger og naboer medfører dette til at andre ikke får innsyn i hva som foregår.
 • Økonomisk vold:   Kontroll over økonomiske ressurser. Spesielt der kvinner er uten eller har begrensede inntekter, der kan menn i stor grad utøve kontroll over kvinnenes liv.
 • Tvangsekteskap:   Mange kvinner og menn nektes retten til å bestemme selv hvem de vil gifte seg med.
 • Prostitusjon og sexhandel:  Kvinner og barn som er ofre.

Grete Nordbæk, 1. nestleder K&F