Statsbudsjettet 2010 om sykehjemsplass – K&F mener:

Lovfestet rett til sykehjemsplass

Norges Kvinne- og familieforbund gleder seg over Regjeringens løfte om et stort antall nye sykehjemsplasser, og full dekning av behovet, innen 2015.

For at dette løftet skal ha en virkelig verdi, er det imidlertid nødvendig med

en lovfesting av retten til sykehjemsplass for alle som trenger og ønsker dette.  Vi ser derfor fram til utarbeidelsen og innføringen av en slik lov i nær framtid.

 

For hele pressemeldingen, se Lovfestet rett til sykehjemsplass.doc