Avisenes forsider kan være svært skremmende .
K&Fs landsstyre har vedtatt følgende resolusjon:

Norges Kvinne- og familieforbund skremmes av avisenes hensynsløshet i utforming av forsider./>

Vannskilleprinsippet skal beskytte barn mot inntrykk som ikke er egnet for dem./>

Aviser må, i likhet med andre medier, rette seg etter vannskilleprinsippet i utformingen av sine forsider. />

Norges Kvinne- og familieforbund utfordrer PFU (Pressens Faglige Utvalg) til å innarbeide vannskilleprinsippet i Vær varsom-plakaten./>

 

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943 – 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven tlf. 482 67 882
/>