For å forhindre framtidig urett må det innføres likedeling av pensjonsrettigheter.
K&Fs landsstyre har vedtatt følgende resolusjon:

Mer enn en fjerdedel av norske kvinner over 65 år har så lav inntekt at det nærmer seg grensen for fattigdom./>

Dette er en stor urett!/>

Minstepensjonen må økes og bostøtteordningene for enslige med lave inntekter må forbedres.  />Likedeling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller må innføres for å forhindre framtidig urett./>

 

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943 – 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven tlf. 482 67 882/>