Mat- og helsefaget i skolen må styrkes.
K&Fs landsstyre har vedtatt følgende resolusjon:

Barn og unges framtidige livskvalitet trues av dårlige matvaner./>

Kunnskap om mat og ernæring er investering i befolkningens helse./>

Norges Kvinne- og familieforbund krever at mat- og helsefaget i skolen styrkes!/>

 

 

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943 – 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven tlf. 482 67 882
/>