I statsbudsjett for 2007 øker regjeringen igjen matmomsen. K&F mener dette er en uheldig utvikling, og har sendt ut følgende pressemelding:
I den rød-grønne regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å øke matmomsen fra 13% til 14%. Dette er en usosial utvikling!

K&F er bekymret for effekten av en ytterligere økning av matmomsen. Matmomsen ble for få år siden halvert, og bakgrunnen var barnefamilienes økonomiske situasjon og utjevning av sosiale ulikheter.

Vi arbeidet lenge for en halvering av matmomsen, og er skuffet over at den igjen foreslås økt. I januar økte matmomsen med to prosent, og ett år etter vil regjeringen øke den med ytterligere en prosent.

Økning i matmomsen vil ramme barnefamilier med lav inntekt, minstepensjonister og fattige, og er stikk i strid med regjeringens påstand om at avgifter bringes tilbake til 2004-nivå.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098