I det fremlagte statsbudsjettet satses det mye for å oppnå full barnehagedekning. Dette mener vi er bra, men i en pressemelding har vi påpekt behovet for å holde flere tanker i hodet på en gang.
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) ser at familienes valgfrihet begrenses med den rød-grønne regjeringens budsjett for 2007.
Kontantstøtten blir på nøyaktig samme nivå som for 2006. Regner man med prisstingningen blir det faktisk en reduksjon i utbetalt kontantstøtte. Dette er ikke i tråd med løftene før stortingsvalget!

Maksprisøkningen på kr 80,- i barnehagehagene er mer enn en ”teknisk pris-justering”. I tillegg reguleres ikke barnetrygden i takt med prisstigningen.
Ser man dette i sammenheng med reduksjonen i kontantstøtten, er det tydelig at hensynet til den enkelte familie er redusert.

K&F ønsker reell valgfrihet:
Full barnehagedekning og kontantstøtten hevet til et ”levelig” nivå.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098