På K&Fs landsmøte 20.-22. oktober ble Ann-Louis Nordstrand valgt til ny forbundsleder.
Norges Kvinne- og familieforbund har i helgen avholdt sitt landsmøte.
Ann-Louis Nordstrand fra Nøtterøy er valgt som ny forbundsleder.
Som nestledere er Toril Sonja Gravdal fra Vøyenenga og Odlaug Lysø Kleven fra Averøya valgt.

Ledelse 2006
Fra venstre: 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven, Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand og 1. nestleder Toril Sonja Gravdal