Fra 1. januar i år overtok staten ansvaret for familievernkontorene og de barnevernstjenestene som hittil har vært drevet av fylkeskommunene.

Det nye statlige familievernet og barnevernet, Statens barnevern og familievern (SBF), er organisert i fem regioner, med en sentral, koordinerende myndighet under Barne- og familiedepartementet.

26. januar i år åpner SBF et nytt nettsted www.sbf.stat.no. På dette nettstedet kan du lese om reformen og arbeidet som gjøres for å gjennomføre denne.

Arbeidet med å forberede og gjennomføre reformen er organisert i et eget prosjekt underlagt Barne- og familiedepartementet, Barnevern- og familievernreformen

Barne- og familiedepartementet har nå fastsatt nye forskrifter for fosterhjem og for tilsyn med barneverninstitusjoner.

Forskriftene trådte i kraft 1. januar 2004, da Statens Barnevern og Familievern (SBF) overtok fylkeskommunenes ansvar evernet.

Mer om dette og lenker til aktuelle dokument finner du her. Tilsynsforskriften må ses i sammenheng med innføringen av kvalitetskrav og en egen godkjenningsordning everninstitusjoner, som begge trer i kraft samtidig.

-De nye forskriftene og ordningene tydeliggjør et overordnet ansvar as rettssikkerhet. Samlet innebærer de tettere tilsyn og kontroll, og en langt bedre faglig oppfølging av både barneverninstitusjoner og fosterhjem, understreker barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF).

Kilde: Barne- og familiedepartementet