-Etter at sentrale politikere i Regjeringen offentliggjorde at de vil prioritere utbygging av barnehager fremfor billigere barnehageplasser, har saken skapt full forvirring blant mange småbarnsforeldre. Det opplyser forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

-Billigere barnehageplasser
skal vi få, men hvor billige de bør bli og om makspris på 1500
kroner fra

august 2005, skal skyves lenger ut i tid,
er det stor uenighet om blant de folkevalgte på Løvebakken. Regjeringen vil prioritere utbygging av barnehageplasser fremfor
maksimalpriser. Kranglingen om barnehageavtalen skaper full forvirring
blant mange småbarnsforeldre. Det merker
vi på antall henvendelser til sekretariatet.

Det sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland. Barnehagemeldingen som kommer i
løpet kort tid, kan skape ny strid i Stortinget. Regjeringen har bebudet
utsettelse av maksimalpris i barnehager og ikke minst en knallhard kamp mot
det omstridte forslaget om skattefritak for gratis barnehageplasser. Regjeringspartiene
vil i stedet satse på full utbygging av barnehageplasser de nærmeste
årene.

Utbygging og
likebehandling

Det var i fjor Stortinget vedtok en maksimalpris på barnehageplasser her i
landet på 2500 kroner fra 1. januar 2004 og 1500 kroner
fra august 2005. Samtidig vedtok Stortinget full barnehageutbygging i løpet
av samme periode, likebehandling av offentlige og private barnehager, videreføring av
stimuleringstiltak og skattefritak ehageplasser betalt av arbeidsgiver.

Det ble samtidig vedtatt at
den offentlige finansieringen skal økes til 80 prosent av kostnadene
til en barnehageplass. Det var Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk
Venstreparti som fikk flertall for barnehagereformen i Stortinget. Barnehageavtalen ble tatt
godt imot av småbarnsforeldre, men nå er det ikke sikkert vedtaket blir iverksatt
fra årskiftet 2004 og august 2005?

Støtter Regjeringen
Det er oppstått unighet
mellom “barnehagepartiene” og etter
det Nett Kvinner & familie erfarer, kan blant andre Jens Stoltenberg
& Co komme til å stemme for at maksimalprisen i barnehager skyves
ut i tid og at skattefritaket for gratis barnehageplass blir lagt på “is”.
Skatteforslaget er så omstridt at det kan utløse et kabinettsspørsmål.

-Det er forslaget om skattefritak for gratis barnehageplasser
betalt av arbeidsgiver, det er stor unighet om. Det forstår vi godt. Vi støtter Regjeringen
i denne saken. Det sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland.
Men hun håper at småbarnsforeldre slipper å
få ødelagt familieøkonomien på grunn av rådyre barnehageplasser
og at ikke makspris skyves ut i
tid? 

Forbundslederen er dypt bekymret over prisutviklingen i de private
barnehagene. Norges Kvinne- og familieforbund er en av landets største
barnehageorganisasjoner og forbundets 460 lokallag, driver 300 barnehager, parker
og håndverksteder og unge over hele landet.

-Usosial toprissystem
-Statsråd Lars Sponheim uttaler at den nye barnehagereformen er usosial.
Men det som virkelig er “dypt usosial”, er toprissystemet i
norske barnehager. Det er ikke riktig at noen foreldre får billig kommunal
barnehageplass, mens andre må betale dyrt for en privat plass, påpeker Hodneland.
Forbundslederen er glad for at kvartetten bak barnhagereformen har
gått inn for likebehandling mellom private og kommunale barnehager og
håper inderlig at dette vedtaket blir opprettholdt av stortingsrepresentantene?

-Ja, det gjør vi sannelig, uttaler Bjarnhild Hodneland til Nett
Kvinner & familie.