Forum for mat og mattradisjoner mener det skjer veldig mye positivt i norsk mattradisjon for tiden. Dette er bare starten på en utvikling preget av kreativitet, aktivitet og optimisme rundt norsk matkultur. Flere og flere etterspør nettopp kultur, opplevelser, norsk mat og mattradisjoner.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

(Nett Kvinner & familie) Det uttaler deltakerne i Forum for
mat og mattradisjoner. De var torsdag og fredag i denne uken, samlet til konferanse
på den gamle ærverdige ”Lærerinneskolen i husstell” på Høgskolen i Akershus, ved Stabekk utenfor Oslo. Det var
Bygdefolkets studieforbund, Folkekulturforbundet og Høgskolen i Akershus, støttet av
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, som arrangerte konferansen.

Spesielt er interessen økende for lokal foredling av matvarer, basert på lokale og
regionale særtrekk blant annet med grunnlag i kulturlandskap og kulturarv. Ja,
lokale mattradisjoner i Norge, felles litterær og historisk tradisjon, eventyr,
språk og segner, folkemusikk og dans kombinert med norsk folkemusikk, treskjæring
og husflidarbeid og håndverktradisjoner, er blitt en ny trend i
tiden.

Det uttaler deltakerne i
Forum for mat og mattradisjoner. De mener at ved å sette
fokus på norsk mat og mattradisjoner, natur, friluftsliv, fred og ro og ikke minst
frihet fra materielt jag og en hektisk hverdag, så kan landet vårt
framstå som et ferieland som skiller seg klart fra masseturismen.

Prioriter skolekjøkken
I Norge er turistnæringen i stigende grad blitt
mer målrettet mot norsk mat og matkultur. Dette synes Forum for mat og mattradisjoner
er svært positiv. Men hvordan ivareta norsk mat og matkultur, øke
kunnskapen og forståelsen om norsk mat og mattradisjoner, som næringsgrunnlag og
inntektsbringende virksomhet?

Deltakerne på Stabekk-konferansen mener at det er de folkevalgte på Stortinget som bør være med på å synliggjøre og ivareta
vår kulturarv på en mer positiv måte enn tidligere. Dette kan gjøres ved å
øremerke midler til heimkunnskapsfaget, ikke minst til obligatorisk og praktisk
undervisning i grunnskolen og videregående skoler.

I dag er det kommunene som avgjør hvorvidt elevene skal få
praktisk undervisning i heimkunnskapsfaget eller ikke. Bare teoretisk undervisning
er ikke godt nok. Det bør satses på mer praktisk skolekjøkkenundervisning igjen. Det mener
Forum for mat og mattradisjoner.