Sentralstyret sammen med administrasjonen var på befaring på Hundsund skolerestaurant i Bærum. Her er det tilbud om varm skolemat mot betaling. Et initiativ og etablering av Snarøya kvinne – og familielag. Laget står fortsatt for driften. I 2015 ble de tildelt Matomsorgsprisen.
Vi observerte servering og bespisning og opplevde en positiv stemning i «Restauranten”. Elevene var fornøyde og disiplinerte og de fortalte oss at alle var veldig fornøyde med ett ordentlig måltid midt på dagen. Et flott tiltak som alle landets skoleelever burde få.