Forfatter: Elisabeth Rusdal

«Når advokat Harald Stabell nå tar til ordet for at man bør redusere straffen i

voldtektssaker, så er dette sjokkerende, mildt sagt. Som forbundsleder i en av landets største

kvinneorganisasjoner har jeg hørt mye, men dette tror jeg er noe av det som har gjort

sterkest inntrykk og som har opprørt meg mest», sier Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og

familieforbund (K&F)

 

Begrunnelsen advokat Stabell bruker er at gjerningspersonen kan påføres en ytterligere

belastning. Hva med offeret? Hvilke signaler sender samfunnet til offeret – et slikt overgrep er

ikke så alvorlig? Du kan takke deg selv? Du har nytt et glass eller to alkohol, da er voldtekten

ditt eget ansvar?

Jeg er ikke uenig i at fengselsstraff kan ødelegge et ungt menneskes liv, men det kan faktisk

også en voldtekt. Videre så er det vel slikt at lengden på straff sier noe om samfunnets

synspunkt på handlingens alvorlighetsgrad. Skulle man tatt Stabell på alvor, så betyr det at

voldtekt av dersom offeret har nytt alkohol er ikke så alvorlig.

I andre saker der gjerningspersonen har nytt alkohol eller andre rusmidler, så hender det dette

er straffe-formildende. Men i voldtekt, så er det litt omvendt dersom man skal følge

advokatens uttalelser. Da er det straffeformidlene at offeret har inntatt rusmidler. En underlig

holdning.

«Advokat Stabells uttalelser føyer seg inn i en skremmende rekke der stadig flere tar til

ordet for at når en kvinne blir voldtatt så kan hun takke seg selv. Hun har enten oppholdt

seg på feil sted til feil tid, hatt feil antrekk eller inntatt rusmidler. En slik holdning er

stigmatiserende, kan nesten godkjenne overgrep og flytter hele ansvaret over på offeret.

Dette er med på å øke belastningen for de som har vært utsatt for overgrepene,» freser

forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Fakta om Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har 3 500 medlemmer fordelt på over 200 lokallag

rundt i hele landet. Forbundet er opptatt av kvinne- og familiepolitikk, forbrukerspørsmål og

internasjonalt samarbeid. I over 100 år har forbundet satt sitt preg på utviklingen av dagens

samfunn enten i form av å etablere nødvendige tiltak eller ved å fremme forslag til

tiltak/endringer både nasjonalt og internasjonalt

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes