Elisabeth Rusdal, 22.08.2016

«Associated Country Woman of the World (ACWW) med sine over 9 millioner medlemmer krever at deres lands regjeringer umiddelbart setter i gang tiltak for å stanse seksuelt misbruk av kvinner og barn i flyktningeleirer og mottak.»

«Vi er fra Norges side svært glade for dette vedtaket og at det var enstemmig, » sier en meget fornøyd forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) Elisabeth Rusdal. Det er svært alvorlig at kvinner og barn som har vært på flukt ikke opplever trygghet når de ankommer steder der de nettopp skulle ha trygghet og sikkerhet. Her må alle verdens ledere og politikere gjøre sitt og sette inn ressurser. De tall som til nå har kommet fra FNs høykommissær for flyktninger er trolig bare toppen av isfjellet. Noe må nå gjøres og det haster,» avslutter Elisabeth Rusdal som leder Norges Kvinne- og familieforbunds delegasjon til konferansen.

Norges Kvinne- og familieforbund er en partipolitisk nøytral organisasjon med 3 500 medlemmer i mer enn 200 lokallag over hele landet. K&F var en av grunnleggerene av Associated Country Woman of the World (ACWW). Forbundet har siden da og har fortsatt en aktiv rolle i organisasjonens arbeid.

The Associated Country Woman of the World har over 9 millioner medlemmer i 420 land. I løpet av verdenskonferansen I Warwick, England fra 17.-22. august  har over 640 delegater. I løpet av de første dagene har konferansen blant annet vedtatt resolusjoner om bruken av fruktose, alternative energikilder, beskyttelse av vannkilder og reservoarer, vaksinasjon mot sykdommer og epidemier, økt fokus på likestilling i offentlige organer, handlingsplaner for å fange opp og ivareta enslige barn som flyktninger samt og sørge for handlingsplaner for å bedre forholdene for flyktninger med tanke på forholdene i flyktningeleirene.

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil +47 913 28 164