Miljøvern er et ansvar som påhviler hver enkelt av oss, i tillegg til myndighetene. Miljøvernminister Helen Bjørnøy påpekte den enkeltes ansvar i en artikkel i Dagsavisen 4. november. Bellonaleder Fredric Hauge lot seg provosere av hennes utspill. K&F deltar i debatten. Her kan du lese vårt innlegg til Dagsavisen:
Endelig en miljøvernminister som våger å legge litt ansvar på hver enkelt av oss, tenkte vi da vi i Dagsavisen 4. november leste at Helen Bjørnøy ba oss om å kutte ut halvparten av bilturene, ta tog i stedet for fly, hive ut oljefyren og ta ferien i Norge.

Ikke ett øyeblikk tenkte vi at dette skulle erstatte politisk styring i den samme saken, derfor lot vi oss ikke provosere slik som Bellonaleder Fredric Hauge av hennes uttalelser. Vi regner det nemlig som en selvfølge at en miljøvernminister som kommer med et slikt utspill på første side av en av landets største aviser, også vil revurdere sitt eget ansvar i forhold til el-biler og alternative drivstoff-kilder. At kjøp av klimakvoter ved flyreiser er en selvfølge i all offentlig virk-somhet tar vi for gitt.

Det er på høy tid at ”vanlige” mennesker våkner opp til den virkeligheten vi befinner oss i. Det haster med en radikal og snarlig reduksjon i klimautslippene, dersom vi skal redde denne kloden for framtidige generasjoner. Vi har rett og slett ikke tid til å kaste ballen hit og dit lenger. Alle må ta ansvaret for det vi har vært med på å stelle i stand. Det handler ikke om hva alle andre kan gjøre, men like mye om hva hver enkelt av oss kan gjøre. Derfor aksepterer vi bønnen fra miljøvernministeren, selv om hun kanskje på enkelte områder er litt tafatt, slik Fredric Hauge påstår.

Men Bellona, ikke havn i rollen som bremsekloss i klimapolitikken. Det gjør dere nemlig hvis dere bagatelliserer det store ansvaret som faktisk hører hjemme hos hver enkelt av oss.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 91594612, 1.nestleder Toril S. Gravdal tlf. 41323943