“Hold drømmen levende” er en ny samling dikt og sanger fra Helene Freilem Klingberg, utgitt på forlaget Kvinner og Familie.

”Hold drømmen levende” er tittelen på en ny diktsamling fra Helene Freilem Klingberg, utgitt på forlaget Kvinner og Familie.

Spennvidden er stor i de tema som blir berørt, fra de nære relasjoner til menneskerettigheter, miljø og media. Her er fyldige perspektiver på barns oppvekst, kvinners situasjon og et sterkt fredsengasjement. Blant annet et hyldningsdikt til Bertha von Suttner, den første kvinne som fikk fredsprisen.

Seks salmer og sanger med noter og forfatterens egne bilder er med i boken.

Inntekter fra salget skal gå til et krisesenter for kvinner i Romania og til Norges Kvinne- og familieforbunds kvinnepolitiske arbeid.

Helene Freilem Klingbergs forrige diktsamling, ”Mosaikk”, med et opplag på 1800 eks. er utsolgt. Inntektene gav et vesentlig bidrag til en yrkesskole for jenter i Uganda. De fleste av dem hadde mistet foreldrene i AIDS-epidemien.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943 – 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven tlf. 482 67 882