Resolusjon fra landsstyret i Norges kvinne- og Familieforbund, samlet til møte 9. og 10 september.
Høye strømpriser vil gjøre vinteren tøff for mange norske husstander, og vi mener det er på sin plass at regjeringen tar mer ansvar, spesielt når det gjelder å redusere prisen på nettleie.

Landstyret i Norges Kvinne- og familieforbund vil at strømprisen fastsettes på to nivåer:
En lavere pris basert på et fast forbruk pr husstand satt til 20.000 kWh/år. På overskytende forbruk betales en høyere pris. Strøm til fritidsboliger prises etter egne satser.

For ytterligere informasjon, ta
kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155,
1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete
Nordbæk tlf. 97061098