Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) opplever at norske myndigheter i lang tid har nedprioritere kvinnesykdommer og medikamenter til behandling av kvinnesykdommer.

De siste årene er det kommet en rekke medisinske nyvinninger innen ulike områder uten at disse er tatt opp i gjeldende blåresept-ordning.

Vi ser at det ennå er langt igjen før behandling av kvinnesykdommer og kvinners sykdom er på et akseptabelt nivå.

K&F mener det er uhyre viktig med en satsning på kvinners helse, når det gjelder forskning, opplæring av medisinsk personale og legemidler. Det kan ikke være riktig at kvinner, i forhold til menn, skal måtte vente lengre på legebehandling, måtte krangle for å få behandling, ikke få de medisinene som er tilgjengelige, og få dårligere medisiner.

I en del tilfeller blir medisiner som i dag gis til kvinner, regnet som ”bra nok” – men dette er ikke godt nok! Når det er snakk om vår helse, er vi ikke fornøyde med ”bra nok”, da er kun det beste godt nok.

K&F krever at dette skal gjelde for kvinner så vel som for menn.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand  tlf.91594612